top of page

Velkommen til kanalen vår

Her legger vi ut artikler og blogg-innlegg knyttet til temaer som er aktuelle for deg som har barn i barnehagealder. 

Her vil du også finne mange gode råd og tips knyttet til grensesetting, relasjonsbygging, samspill og samarbeid med barnehagen og fysisk og psykisk helse. 

  Vi håper å kunne hjelpe deg til å bli tryggere i foreldrerollen.  

Kanalen

Barndom i dag

Barndom i dag

Hvordan kan vi få tid til å bli kjent med hverandre i familien og bygge gode, trygge relasjoner. Hvordan kan vi

finne en god balanse mellom grenser og frihet. Hvordan kan vi hjelpe

barna våre å utvikle seg til å bli ansvarlige, modige og

selvstendige mennesker.

Barn er ikke vanskelige – men av og til gjør vi voksne det vanskelig for barn.

Lær deg hvordan du kan møte barns motstand på en klokere måte.

Som forelder er du en viktig modell for barna dine, det du

ønsker å se, må du forsøke å leve!

Samspill og omsorg i familien
Historier_Brødskorpene_foreldrekanalen.

Samspill og omsorg
i familien

Barn er sosialt innstilt fra fødselen av, men de trenger støtte og veiledning fra trygge voksne, for å utvikle et godt sosialt gehør.

Vi kommer til å snakke om de forskjellige sosiale ferdighetene barn trenger for å oppleve glede og mestring i møtet med andre. Hvordan kan vi støtte barns empatiske utvikling? Hvordan kan vi bidra til at barn utvikler positive sosiale strategier? Hvordan kan vi hjelpe barna våre å utvikle evnen til selvhevdelse? Hvordan kan vi hjelpe barna våre til å utvikle selvkontroll?

Hvordan kan vi bidra til utvikling av humor og glede, samt lekeevne?

Hva er god omsorg og hva gjør oss til gode omsorgsgivere?