top of page

Om Foreldrekanalen

Velkommen til en nettside for foreldre som ønsker å få belyst små og store spørsmål som ofte dukker opp når du har barn i barnehagealder. Her vil du finne ulike temaer som vi vet at foreldre er opptatt av, ofte bekymrer seg i forhold til, eller som de ofte spør om.

 

Gjennom små tekster og fortellinger fra en hverdag du kan kjenne deg igjen i, podcaster og kurs, ønsker vi å hjelpe deg med å føle deg trygg som mamma eller pappa uten hele tiden å måtte sammenligne deg med andre. Det kan være vanskelig nok, i en tid der alt skal ut på glanset papir.

 

Det er svært sjelden at det finnes metoder for kvikkfix, når livet går i stå, men ofte kan det hjelpe å tilnærme seg utfordringen på en annen måte. Vi har mange gode råd til deg!

På Foreldrekanalen ønsker vi å gi småbarnsforeldre tilgang til viktig informasjon, vi vil gi dere fagstoff som kan sette i gang refleksjoner og som kan få en til å stoppe opp i en travel hverdag. 

Fremover skal vi komme med tekster og podcaster hver uke, som du kan følge med på fordelt på disse 5 hovedtemaene;

Barndom i dag    Samspill og omsorg i familien    Samarbeid til barns beste    Lek og læring    Kropp og helse

Vi inviterer foreldrene til å stille spørsmål rundt temaer vi tar opp. I slutten av hver måned velger vi ut noen spørsmål som danner utgangspunktet for en podcast.

I tillegg vil vi tilby ulike foreldrekurs, veiledning og arrangementer for foreldre, samt noe for hele familien.

Framtiden starter nå!

 

Sammen om en god barndom

I dag går mer enn 90% av alle barn i Norge i barnehage. Vi ønsker med Foreldrekanalen.com å gi deg noen gode verktøy du kan bruke i møtet med barnehagen. Vi håper at du også kan få et bedre innblikk i barnehagehverdagen og en større forståelse for betydningen av et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre.

 

Til Barnehager

På siden vil det også være tilgjengelig en egen pakke for dere som jobber eller studerer innen barnehagesektoren. Ved å bli medlem av Barnehagepakken får man tilgang på en egen side dedikert til barnehagefolk. BarnehageKanalen. På denne siden vil det være mye nyttig fagstoff, kurs, verktøy og praksisfortellinger og oppgaver til utvikling av personalets kompetanse. I tillegg vil dere få tilgang til alt som ligger på ForeldreKanalen. Her er det mye relevant stoff også for dere som jobber i Barnehagen. Vi har et ønske om å bidra til å styrke samarbeidet mellom foreldre og barnehage, og vi håper at dere vil hjelpe oss med dette, og dele siden med foreldrene i barnehagen deres. 

Logo_Merke_foreldrekanalen.png
En student har praksis i en
barnehage og står på kjøkkenet
og fyller oppvaskmaskinen da
Olav 2 år kommer inn i rommet.
Han setter seg på huk foran
en glassdør og roper;
"Tom, tom det æl en BUNGU hæl!"
"Ja jeg kommer snart, skal
bare gjøre meg ferdig med
oppvasken!" svarer studenten.
"Men tom da, det æl en BUNGU hæl!"
Telefonen ringer, tiden går
"Nå kommer jeg!" sier
studenten og går mot Olav.
"Hvor er den?"
"Den æl botte!"
"Men hva er en BUNGU?"
"Det æl en BUNGU
og nå æl den botte!"
Kari-Pape-foreldrekanalen.jpg

KARI PAPE

Pedagog, forfatter og foredragsholder

Ansvarlig redaktør og eier av Foreldrekanalen

Jeg er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i barnehagepedagogikk. Jeg er enke og har to voksne sønner. Mitt hovedfokus er relasjonen mellom mennesker, mellom voksne og barn og mellom barn. Jeg er opptatt av hvordan vi som voksne kan bidra til at barn opplever trygghet i møte med andre mennesker og bygger et godt, realistisk selvbilde. Jeg har skrevet 12 bøker om disse temaene. Etter 16 år som pedagogisk leder og styrer i egen barnehage i Oslo, valgte jeg i 2004 å legge ned barnehagen for å satse for fullt som forfatter og foredragsholder. I tiden etter 2004 har dette tatt all min tid. I tillegg til kurs og kompetanseheving for barnehagepersonale har jeg holdt en rekke foreldrekurs, ofte i regi av barnehager. Jeg har ledet kompetansehevingsprosjekter for fylker, kommuner, bydeler, barnehagekjeder og barnehager i hele landet. Mitt hovedfokus har alltid vært det ansvaret de voksne har i møtet med barn. Jeg har gjennom disse årene opplevd hvordan voksnes væremåter, holdninger og relasjoner bidrar til å påvirke barns oppvekst, læring og utvikling. De siste årene har jeg opplevd en stadig større usikkerhet blant foreldre, knyttet til hverdagssituasjoner i familien. Jeg opplever at det er et behov for en kanal der foreldre kan få hjelp til å håndtere små og store hverdagsutfordringer og ønsker nå å bruke mer av tiden min på dette. Samtidig ønsker jeg å bidra til å skape et bedre utgangspunkt for det utrolig viktige samarbeidet mellom foreldre og barnehage.

IMG_08651.jpg

LISE BARSØE

Pedagog, forfatter og foredragsholder

Ansvarlig for områdene ledelse, veiledning,

tilrettelegging og livsmestring 

Jeg er utdannet lærer og har en master i pedagogikk. Siden 2008 har jeg vært ansatt ved Universitetet i Agder, der jeg underviser både ved grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen.

Som ung lærer arbeidet jeg spesielt med elever som ikke fant seg så godt til rette på skolen. I denne perioden ble jeg opptatt av hvordan disse barna hadde det i barnehagen. Boka «Ville og stille barn i barnehagen» (Barsøe, 2010) omhandler dette temaet.

I 17 år, jobbet jeg som kursholder, veileder og forfatter i eget firma. Jeg ble engasjert av både skoler og barnehager, blant annet om temaer som tilrettelegging, veiledning og ledelse.

Jeg brenner for at alle barn skal oppleve at de hører til og er inkluderte i barnehage og skole. Dette er det viktigste av alt. Og for at vi skal lykkes med det, må vi utvikle kompetansen til fagfolk og ledere i både i barnehage og skole. Og det vil jeg gjerne være med på. Mine fokusområder her inne på Foreldrekanalen og Barnehagekanalen er; Ledelse, veiledning, tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte og livsmestring.

 Samtidig ønsker jeg å bidra til å skape et bedre utgangspunkt for det utrolig viktige samarbeidet mellom foreldre og barnehage.

Mari Aurmo Weldingh

Pedagog og foredragsholder

Bidragsyter og ansvarlig for temaet Fysisk og psykisk helse!

Jeg er gift, har to barn, og bor i Vågå i Gudbrandsdalen.

Fram til 2016 bodde jeg og familien min i Oslo. Gjennom 16 år i storbyen fikk jeg lang og god erfaring i barnehagesektoren.

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 2001, og startet min barnehagekarriere i Kari Pape’s barnehage. En bratt læringskurve i oppstarten, hos en eier som heldigvis satte høye krav til sine ansatte. Dette gjorde at interessen for faget økte i takt med erfaringen jeg fikk. Jeg var så heldig at jeg fikk stor tillit hos Kari og fikk derfor to år som styrer før hun avviklet barnehagen.

I Oslo fikk jeg jobbet som pedagogisk leder, styrer og fagleder i private barnehager. I tillegg startet og drev jeg tre egne familiebarnehager i 4 år.

I fire år var jeg så heldig å jobbe i Idrettsbarnehage AS. Her satt jeg i administrasjonen for 12 private barnehager, og hadde hovedansvaret for faglig utvikling og kompetanseheving. Samtidig har jeg jobbet som fagkonsulent for Læringsverkstedet sine barnehager i Norge.

Det var mange lærerike år, som ga meg mye erfaring og et hjerte som banker for barna. Deretter jobbet jeg tre år som styrer i en kommunal barnehage i Lom.

Å kunne bidra til gode oppvekstvilkår er noe jeg brenner veldig for. Med bakgrunn i en litt utfordrende oppvekst selv, ser jeg viktigheten av gode voksenpersoner rundt barn, og voksne som tar seg tid til å tenke over egne holdninger og handlinger. Dette førte meg inn på et nytt samarbeider med Kari Pape om å gi foreldre en hverdag der man kanskje kan stresse litt ned, samt å skape et styrket samarbeid mellom foreldre og barnehagen. Mitt hovedfelt er fysisk og psykisk helse. Jeg kommer til å bidra med artikler, erfaringer og gode tips innen tema.

Jeg har det siste året startet restauranten Andre Etasje i Vågå. Dette er noe helt nytt og et veldig spennende prosjekt, som jeg deler med to av mine beste venninner.

Mari_foreldrekanalen_foreldre_barn__edit

Kontakt oss

Tusen takk for ditt bidrag!

Kontakt oss
bottom of page