top of page
 • Foreldrekanalen på Facebook
 • Foreldrekanalen på Instagram

Til barnehager

Til dere som arbeider i barnehage,  eller er opptatt av barnehagepedagogikk.

Vi ønsker å bidra til utviklingen av barnehagens pedagogiske praksis, med særlig fokus på samspill, relasjonsbygging, fysisk og psykisk helse, lek og inkludering. 

Gjennom et godt samarbeide mellom barnehagefolk og foreldre styrkes muligheten for å gi barn en god oppvekst. Som medlem av Barnehagekanalen får du derfor også tilgang til Foreldrekanalen. Her finner dere artikler, podcaster og filmer som kan brukes i samarbeidet med foreldrene.

 

Som medlem av Barnehagekanalen får dere:​

 • Gratis webinar for barnehagens personale hver måned. 

- Våre webinarer legges til kveldstid sånn at dere kan kombinere disse med et personalmøte i barnehagen. Fast tidspunkt for våre personal-webinar
er klokka 17.15 -18.15

- Noen av våre webinarer er også tilpasset foreldre. Disse legges til klokka 20.00 - 21.00

Våre lederwebinarer settes opp fra klokka 16.30 - 18.00

I etterkant av våre webinarer legger vi ofte ut refleksjonsoppgaver til bruk i personalgruppa

 • Kurs om praksisfortellinger

- Som en del av medlemskapet vil du få Del 1 av vårt kurs om praksisfortellinger. Det vil Ligge tilgjengelig på Barnehagekanalen

- Les mer om kurset lengre ned på siden >

Dere får også et kort introduksjonskurs om prosessorientert planlegging

 • Barnehagebasert kompetanseutvikling 

- Tilgang til digitale kurspakker. Hver kurspakke inneholder en video av et kurs/foredrag. For hver video finner dere lærings og refleksjons - materiell.

På denne måten har barnehagene stor frihet til å velge når, sammen med hvem og på hvilken måte de ønsker å bruke materiellet. Filmene ligger tilgjengelig og kan leies for et gitt tidsrom.

Vi kommer til å legge ut nye kurspakker med jevne mellomrom.

  

 • Veiledning og kurs til rabatterte priser

- Som medlem av Barnehagepakken får dere tilgang til rabatterte priser på

veiledningstimer med Kari, og 20% rabatt på alle kurs vi tilbyr. 

- Vi tilbyr også hjelp til gjennomføring av planleggingsdager - også digitale samlinger.

 • Fagartikler som legges ut på Barnehagekanalen jevnlig

- Fagartikler om aktuelle temaer innen pedagogikk. 

- Aktuelle blogg-innlegg fra barnehagefolk i Norge.

 • Barnehagepodcast

- ​På denne siden finner dere podcaster for dere som arbeider  eller studerer innen barnehagesektoren. Her inviterer vi gjester til å snakke om aktuelle temaer.

 • Video-blogger som legges ut på Barnehagevideo 

- ​Her vil dere kunne følge med på våre videoblogger. I videoene vil vi gå nærmere inn på temaene vi skriver om. 

 • Praksisfortelling til bruk i utvikling av barnehagens pedagogiske praksis - med refleksjonsoppgaver

- Fortellingene er til bruk i utvikling av barnehagenes pedagogiske praksis og kommer ut med tilhørende refleksjonsoppgaver. Her legges det ut nye fortellinger fortløpende.

 • Et annerledes førskoleopplegg som stimulerer til lek, kreativitet, fellesskap og glede

- Her finner dere den utrolige fortellingen om hunden Trym og kaninen Max, som blir bestevenner og som starter et detektivbyrå. Boka legges ut på podcast, med tilhørende bilder, samt samtaleoppgaver. I tillegg inviterer vi alle barnehagebarn i Norge til å hjelpe oss å dikte videre på fortellingen, ved å sende inn detektivoppdrag til de to vennene. 

 • Tilgang til alt som til enhver tid ligger på Foreldrekanalen.

- Tilgang til alt som til enhver tid ligger på Foreldrekanalen.

- Vi har et sterkt ønske om å styrke samarbeidet mellom foreldre og barnehager, og å bidra med å gi barna en god hverdag og barndom. Tips gjerne foreldrene til barna som er hos dere om denne siden, og hjelp oss med å nå frem.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

 

Siden 1997 har jeg reist Norge på langs og på tvers og holdt kurs for barnehagefolk og foreldre. Jeg har drevet med utviklingsarbeid i fylker, kommuner, bydeler og barnehager. Et utrolig spennende og givende arbeid, som jeg håper å kunne fortsette med i mange år til.
 

Samtidig merker jeg at barnehagene har mindre tid, penger og frihet, når det gjelder kompetansehevende tiltak.

 

Jeg ønsker derfor å gjøre mye av mitt arbeid tilgjengelig for dere her på Barnehagekanalen via kurspakker som dere kan leie direkte inne på siden. Da kan dere selv velge hva, når og på hvilken måte dere vil  jobbe med kompetanseheving. 

Følgende kurspakker ligger tilgjengelig nå:

Grunnkompetanse for barnehagemedarbeidere - 5 leksjoner

1) Barnehagens verdigrunnlag 

2) Det helhetlige læringsbegrepet

3) Fra oppdragelse til danning

4) Omsorg

5) Lek

Praksisfortellinger - 3 leksjoner:

1) Hva er en praksisfortelling? (gratis for medlemmer)

2) Hvordan bruke praksisfortellinger i arbeidet med refleksjon? 

3) Praksisfortellinger og tilbakemeldings kultur

 

Kort introduksjonskurs om prosessorientert planlegging (gratis for medlemmer)

Kurs for ledere om prosessorientert planlegging

Kurspakkene består av:

 

Digitalt foredrag/kurs

Til hver video følger det læringsmateriell, PDF.

Temaene for videoene og læringsmateriellet som følger med er utviklet i tråd med sentrale føringer i rammeplanen. 

Del 1 av kurset om praksisfortellinger ligger tilgjengelig for alle som er medlemmer på Barnehagekanalen, mens resten av kurset samt andre kurs vil man kunne leie i opp til 48 timer av gangen.

Introduksjonskurs for prosessorientert planlegging ligger også åpent for alle som er medlemmer av Barnehagekanalen.

I tillegg vil jeg selvfølgelig gjerne komme til dere også i tiden framover. Oversikt over mine bestillings kurs finner dere på nettsiden  www.pape.no

Som medlem av Barnehagekanalen får du 20% rabatt på kurs til din barnehage. Tilbudet gjelder også foreldrekurs. Inne på nettsiden www.pape.no finner du full oversikt over alle kurs.

Husk: Møtet mellom barnehage og foreldre er ikke et møte mellom en servicebedrift og dens brukere, men et møte mellom to parter som arbeider mot et felles mål; å gi alle barn en best mulig oppvekst og en best

mulig hverdag!

Kurspakker
BARNEHAGE

KANALEN

Inne på BarnehageKanalen finner dere aktuelt fagstoff, som kan benyttes i arbeidet med å utvikle barnehagens pedagogiske praksis.  Vi belyser temaer knyttet til  voksenrollen, relasjonsbygging, lek og vennskap, læring, foreldresamarbeid til barnets beste, og legger ut nye artikler jevnlig.

 

I tillegg til fag-artikler, finner dere praksisfortellinger med refleksjonsoppgaver, til bruk i personalgruppa og til veiledning.

 

Dere finner ulike verktøy dere kan bruke i arbeidet med å skape sammenheng mellom planer og praksis.

 

Vi ønsker å hjelpe dere i utviklingen av barnehagen som en lærende organisasjon.  

 

bottom of page