Velkommen til kanalen vår

Hver uke legger vi ut artikler og blogg-innlegg knyttet til temaer som er aktuelle for deg som har barn i barnehagealder. 

Her vil du også finne mange gode råd og tips knyttet til grensesetting, relasjonsbygging, samspill og samarbeid med barnehagen og fysisk og psykisk helse. 

  Vi håper å kunne hjelpe deg til å bli tryggere i foreldrerollen.  

Kanalen

Søk
 

Barndom i dag

Hvordan kan vi få tid til å bli kjent med hverandre i familien og bygge gode, trygge relasjoner. Hvordan kan vi

finne en god balanse mellom grenser og frihet. Hvordan kan vi hjelpe

barna våre å utvikle seg til å bli ansvarlige, modige og

selvstendige mennesker.

Barn er ikke vanskelige – men av og til gjør vi voksne det vanskelig for barn.

Lær deg hvordan du kan møte barns motstand på en klokere måte.

Som forelder er du en viktig modell for barna dine, det du

ønsker å se, må du forsøke å leve!

For å gå inn og lese innleggene må du bli medlem først. 

 

Samspill og omsorg

i familien

Barn er sosialt innstilt fra fødselen av, men de trenger støtte og veiledning fra trygge voksne, for å utvikle et godt sosialt gehør.

Vi kommer til å snakke om de forskjellige sosiale ferdighetene barn trenger for å oppleve glede og mestring i møtet med andre. Hvordan kan vi støtte barns empatiske utvikling? Hvordan kan vi bidra til at barn utvikler positive sosiale strategier? Hvordan kan vi hjelpe barna våre å utvikle evnen til selvhevdelse? Hvordan kan vi hjelpe barna våre til å utvikle selvkontroll?

Hvordan kan vi bidra til utvikling av humor og glede, samt lekeevne?

Hva er god omsorg og hva gjør oss til gode omsorgsgivere?

For å gå inn og lese innleggene må du bli medlem først. 

 

Samarbeid til barns beste

Vi har en rekke tips til deg som foreldre med tanke på å gi barnet ditt et best mulig utgangspunkt for

en god tilvenning i barnehagen.

 

Hvilke forventninger har du til barnehagen og hvilke forventninger

har barnehagen til deg? Hvordan takler du at ditt unike barn blir ett av mange unike barn? Hva kan du som foreldre bidra med i møtet med barnehagen

og hvordan kan dere sammen med barnehagens personale utvikle et

samarbeide til barnets beste?

Det handler om å få en god start – og en god fortsettelse på den viktigste utviklingsfasen i ditt barns liv. Når barnet ditt har gått flere år i barnehagen – hva er viktig for trivsel og utvikling. Hvordan få til et konstruktivt samarbeid? Hva med progresjonen? Hva kan dere forvente?

Sammen om en god barndom er vårt hovedfokus.

 

Lek og læring

Lek er barnets viktigste kilde til trivsel, læring og utvikling.

Leken fødes på stellebordet i møtet mellom barn og foreldre, men for at barnet skal utvikle sin lekekompetanse trenger vi voksne mer kunnskap om lek.

På en lekende måte vil hjelpe dere og gi dere innblikk i barnas lekende univers.

 

Hva er lek? Hva er læring? Hvordan støtter vi barn i leken?

Lek og inkludering er motvekt til utestengelse og mobbing.

Hva gjør vi som foreldre når barnet vårt står utenfor? Hva gjør vi som foreldre når barnet vårt holder andre utenfor? Hva er sammenhengen mellom

lek og læring? Hvordan møter vi barnet vårt når det svarer;

«i dag har jeg bare lekt»?

Hvorfor skal det være krav til at barnehager skal være en helsefremmende og forebyggende aktør, spør noen seg om. Jo nettopp fordi alle har en fysisk og psykisk helse fra de er født.

Alle har vi følelser, og alle har vi både refleksstyrte og automatiserte bevegelser i kroppen.

 

Hjernen vår styrer både kropp, bevegelser og følelser, og disse henger ofte sammen. Barns hjerne er plastisk og påvirkelig, og utvikler seg ut ifra hvordan den påvirkes.

 

 

Når vi vet hvor stor del av barns utvikling og danning av nervebaner i hjernen som skjer i barnehagealder, må vi som voksne være bevisste på hvordan vi kan gi barna et godt grunnlag og utgangspunkt i livet.

 

De fleste barn går i dag i barnehage, og de er der opp mot 10 timer daglig. Dette gir oss et stort ansvar for hva vi fyller tiden med, og det gir oss også en unik mulighet til å påvirke barn, og til å bidra med å utjevne sosioøkonomiske skiller.

 

Kontakt

Foreldrekanalen AS

Orgnr: 924730692

Tore Hals Mejdellsvei 12

0751 Oslo

foreldrekanalen@gmail.com

Om oss

Vår nettside benytter cookies for å gi deg en god brukeropplevelse og til å samle statistikk. Ved å bruke siden vår videre godtar du dette. Les mer om informasjonskapsler her >

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her >

Meld deg på nyhetsbrev

Ved å trykke på Send goddtar du å få

tilsendt våre nyhetsbrev 

Foreldrekanalen© 2020   |   Designet av IVK Design.

  • Foreldrekanalen på Facebook
  • Foreldrekanalen på Instagram