top of page

Bøker utgitt av

Kari Pape

I 2000 utga Kari Pape boka "Æ trur dem søv!- om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen!" Siden den gang har hun gitt ut ytterligere 11 bøker. Tema for bøkene kretser rundt følgende temaer: kvalitet i barnehagen, med hovedfokus på relajsoner.  Barnehagen som læringsarena, Voksnes ansvarlighet i møtet med barn,  voksenrollen knyttet til lek og sosialt samspill og forebyggende arbeid mot utestengelse og mobbing.

Bøkene retter seg spesielt mot barnehagefolk, men er også aktuelle  for alle andre som er interessert i barn og barndom.

Verdens Beste Trym

I 2020 ga hun ut barneboka "Verdens beste Trym!" Denne boka passer for de eldste barna i barnehagen og de yngste skolebarna.

I boka blir vi kjent med hunden Trym og kaninen Max, som blir bestevenner og som starter opp et detektivbyrå. 

Forfatterens tanke er at barna i barnehagen kan skaffe oppdrag til de to detektivene, og fortsette fortellingen om de to vennene.

I boka berøres en rekke ulike temaer, som åpner for gode samtaler rundt følelser og etiske dilemmaer. Blant temaene er; urettferdighet, sjalusi, utestengelse, skuffelse, opplevelsen av å være oversett, glede, mestring og fellesskap. Barn trenger å bli lest for - de trenger å samle seg om noe! Gode fortellinger gir næring til barns lek!

Verdens-beste-trym-kari-pape.png
Foreldrekanalen_Verdens-beste-trym.jpg

Verdens Beste Trym

 

Kr 229,00 inkludert porto

Trym er en engelsk setter, som bor sammen med menneskene sine. Helt fra han var en liten valp, har han ønsket seg en hundevenn, en lillesøster eller en lillebror. En dag kommer menneskene hans hjem med et lite bur og Trym blir kjempeglad. Han er sikker på at han endelig skal få en valpevenn! Men ut av buret kommer den selvgode kaninen Max. 

Går det an for en engelsk setter å bli bestevenn med en "hårdott?" Trym bestemmer seg for å overse kaninen Max, men så skjer det noe som endrer alt!

Bestill Verdens Beste Trym

Tusen takk for din bestilling!

Bøker

bottom of page