top of page

Kurs for barnehagefolk
og foreldre

La oss hjelpe dere med faglig innhold på planleggingsdager, personalmøter og foreldremøter. Vi kan tilby en rekke kurs. Vi besøker gjerne kommuner og barnehager - eller vi kan arrangere nettmøter!

Vi har gjennom de siste 25 årene holdt en rekke kurs og foredrag rettet mot foreldre og barnehagefolk rundt omkring i hele Norge. Siden mars 2020 har vi også gjennomført mange kurs via internett og vi har gjort oss mange gode erfaringer med dette. 

Ønsker du et kurs til din barnehage? Som medlem av Barnehagekanalen får dere inntil 2500,- kroner i avslag på et heldagskurs og 1500,- i avslag på foreldrekurs. Du kan sende en forespørsel til: foreldrekanalen@gmail.com

Under ser du et utvalg av våre kurs - vi kan også skreddersy kursene etter barnehagens ønsker. Flere av kursene for barnehagefolk - kan enkelt tilpasses til foreldremøter!

Vi kan også tilby veiledning over telefon eller via internett alt etter hva du måtte ønske.

Som medlem av foreldrekanalen får du tilbud på veiledningstimer.

Fyll ut skjemaet for veiledningstime 

Kurs for barnehagefolk

Her ser du et utvalg av våre kurs rettet mot barnehager - Halvdagskurs kroner fra 17.000,- heldagskurs kroner fra 25.000,- Medlemmer av Barnehagekanalen får inntil kroner 2500,- i rabatt på heldagskurs. Prisene gjelder for grupper på inntil 50 personer. Det legges til et beløp pr. person utover dette antallet.

shutterstock_636281354.jpg

Inkluderende fellesskap
 

Å skape inkluderende fellesskap er en av barnehagens viktigste oppgaver. I dette kurset tar vi utgangspunkt i barnehagelovens §41-43. Hva menes med nulltoleranse - og hvordan kan vi møte kravene i barnehageloven?

Fra 17.000,-

shutterstock_52898455.jpg

Lek og magi
 

Lek er barnehagens kjerneoppgave - hvilke krav er det naturlig å stille til ansatte i barnehagen i arbeidet med å styrke leken. Hvordan kan vi styrke de ansattes bevissthet rundt lekens betydning?

Fra 17.000,-

shutterstock_129549458.jpg

Voksenrollen i barnehagen

Hva menes med relasjonskompetanse? Hvordan skaper vi økt bevissthet om voksnes kompetanse i møte med barn? Hvilke kompetanse trenger de ansatte i barnehagen for å styrke barns fellesskap og vennskap?

Fra 17.000,-

shutterstock_89664067.jpg

Forebyggende arbeid mot utestengelse og mobbing

Mellom 8 og 12% av alle barn som går i norske barnehager, forteller at de stenges ute av fellesskapet. Hva er det som gjør at barn stenges ute og hvordan kan vi arbeide for å hindre at dette skjer?

Fra 17.000,-

Rammeplanen 2017.jpg

Å lede pedagogisk arbeid i barnehagen

Som pedagogisk leder i barnehagen har du en dobbelt-rolle. Du skal lede dine ansatte og du skal lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Hvordan skaper du en felles forståelse for barnehagens pedagogiske arbeid? Hvordan får du alle til å arbeide sammen mot felles mål?

Fra 25.000,-

shutterstock_617915693.jpg

Sosial kompetanse i barnehagen 

Sosial kompetanse er selve grunnmuren i barns liv. Hva er sosial kompetanse og hvorfor er det så viktig for barns trivsel og utvikling! Hvordan kan vi bidra i utviklingen av barns sosiale kompetanse?

Fra 17.000,-

shutterstock_1660791187.jpg

Å rydde i egen ryggsekk
 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles - praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Hvordan skaper vi en felles forståelse for dette i hele personalgruppa? Hvordan kan vi rydde i vår egen ryggsekk?

Fra 17.000,-

Rammeplanen 2017.jpg

Å være leder og å lede pedagogisk arbeid

Lise Barsøe og Kari Pape Snakker om ledelse fra plan til praksis?

Hvem er du som leder?

Hvilke verdier - barnesyn og læringssyn ligger til grunn for din ledelse? Hvordan leder du ditt personale fra plan til praksis?

Fra 30.000,-

armer%20i%20kors%20utsnitt_edited.jpg

God ledelse i barnehagen 
 

Ønsker du å utvikle deg som leder i barnehagen? Lars har mange års erfaring knyttet til kompetanseheving blant ledere i barnehager og i hele kommuner. 

Du kan bestille en kursdag - eller en lederløype - bestående av 4 dager.

25.000,- pr dag

Fra 25.000,-

Kurs for barnehager

Foreldrekurs - til foreldremøter

Her ser du et utvalg av kurs som kan bestilles til foreldremøter i barnehagen. Kursene koster fra kroner17.000,- og medlemmer av Barnehagekanalen får kroner 500,-- i rabatt! Dere må gjerne slå dere sammen med andre og dele på kostnadene!

shutterstock_235834558.jpg

"Ser dere meg!"

Hvordan kan du skape en trygg og god relasjon til ditt barn? Stikkord for kvelden:

  • sosial kompetanse

  • relasjonsbygging

  • anerkjennelse

  • tydelighet

  • kjærlighet og grenser

 Fra 17.000,-

shutterstock_160496180.jpg

Å balansere mellom frihet og grenser

Stikkord for kvelden:

  • Fra lydighet til ansvarlighet! Hvordan gjør vi det?

  • Å sette grenser for barn handler ikke om å begrense barns frihet - men å skape trygghet. 

Fra 17.000,-

shutterstock_636281354.jpg

Inkluderende fellesskap - alle kan gjøre noe

Hvordan kan foreldre og barnehage jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap? Hvorfor er leken så viktig for barns trivsel, utvikling og læring?

Fra 17.000,- 

Kurs for foreldre

Våre veiledningstimer

Veiledningstimer
bottom of page