top of page

Velkommen til kanalen vår

Her legger vi ut artikler og blogg-innlegg knyttet til temaer som er aktuelle for deg som har barn i barnehagealder. 

Her vil du også finne mange gode råd og tips knyttet til grensesetting, relasjonsbygging, samspill og samarbeid med barnehagen og fysisk og psykisk helse. 

  Vi håper å kunne hjelpe deg til å bli tryggere i foreldrerollen.  

Kanalen

Barndom i dag

Barndom i dag

Hvordan kan vi få tid til å bli kjent med hverandre i familien og bygge gode, trygge relasjoner. Hvordan kan vi

finne en god balanse mellom grenser og frihet. Hvordan kan vi hjelpe

barna våre å utvikle seg til å bli ansvarlige, modige og

selvstendige mennesker.

Barn er ikke vanskelige – men av og til gjør vi voksne det vanskelig for barn.

Lær deg hvordan du kan møte barns motstand på en klokere måte.

Som forelder er du en viktig modell for barna dine, det du

ønsker å se, må du forsøke å leve!