top of page

Trygg - robust og omsorgsfull - men er det mulig da?


Første november blir det en "helaften" for barnehagefolk og foreldre. Vi starter klokka 17.15 med barnehagene:


Lise Barsøe skal blant annet snakke om dette:

Hvis barn skal utvikle trygghet og robusthet, har de behov for å prøve seg på nye utfordringer. Slik vil området de opplever mestring på, stadig utvides. Barn har godt av å være stolte over egne prestasjoner. Nysgjerrigheten deres må holdes levende, og ikke ødelegges av voksne som har alt for mange regler og som er alt for redde for blåmerker og skrubbsår, både bokstavelig talt og i overført betydning. Selvfølgelig skal aktivitetene foregå innenfor trygge rammer. Men det må kile litt i magen også!


Barn trenger også å få erfaring med alle typer av følelser både glede, fryd og spenning og det litt skumle, triste, frustrerende og irriterende – uten at voksne styrter til og ordner opp og avleder. Barna trenger trøst når verden går dem imot, men det er viktig at de også får trening i å bli både skuffet og frustrerte. Bare slik kan de utvikle nødvendig robusthet.


Og så er det viktig at de lærer seg å ta hensyn til hverandre og bli oppmerksomme på den andres behov. De må utvikle seg til å bli omsorgsfulle og empatiske.


Dette webinaret handler om hva de voksne i barnehagen må gjøre og ikke gjøre for å legge til rette at barna utvikler seg slik.


Det blir også anledning til å stille spørsmål.Klokka 19.00 - fortsetter vi med webinar for foreldre

Lise Barsøe skal blant annet snakke om dette:Foreldre vil barnas beste. Men noen ganger beskytter de barna for mye. Det er viktig å la barna prøve seg, også på utfordringer de syns er litt skumle. Barna må kjenne at det kiler i magen og erfare at det går bra. Engstelige barn må oppfordres, og noen ganger dyttes kjærlig, for å utvide trygghetssirkelen sin.


Og barn har behov for også å kjenne på de vonde følelsene, på skuffelse, frustrasjon og sinne. Uten at foreldrene styrter til og avleder med noe morsomt eller med en is. Barn trenger trøst når de er lei seg, men det er en naturlig del av livet som en også må få erfaring med.


Og så må barna lære at de ikke alltid kan stå i første rekke, at andre også må få plass og rom.


Å lære seg å ta hensyn er en viktig del av det barna må kunne for å være en god lekekamerat og venn. Og det er viktig for at barna skal trives.


Dette webinaret handler om hva foreldre kan gjøre for å hjelpe barna sine til å bli både robuste og omsorgsfulle.


Det blir også anledning til å stille spørsmål.


Comments


bottom of page