top of page

Til refleksjon! Danning - medvirkning - demokrati

I rammeplan for barnehagen 2006, er ordet oppdragelse helt sentralt (det er nevnt 24 ganger). I 2011 ble rammeplanen revidert og ordet oppdragelse ble erstattet med danning. Begrepet oppdragelse vekker hos mange assosiasjoner til ord som disiplin, høflighet, underkastelse, lydighet og underordning. Mange med meg assosierer disse begrepene til en tradisjon der barn skal formes av voksne. Først så sent som på 1970-tallet ble det forbudt for foreldre å slå sine barn og å bruke annen form for fysisk avstraffelse som å klype, lugge eller å ta hardt i øret. Mange mente det var helt unødvendig med et forbud, dette fikk være opp til foreldrene selv å bestemme.

Vil du lese mer?

Abonner på foreldrekanalen.com for å fortsette å lese dette eksklusive innlegget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page