top of page

Tilbud om veiledning gjennom barnehagekanalen!

Lise Barsøe tilbyr nå veiledning til medlemmer av Barnehagekanalen!


Mange barnehagefolk opplever utfordringer i hverdagen og er usikre på hvordan de skal håndtere disse på en god måte. Veiledning fra en ekstern veileder kan være en utrolig god hjelp på veien mot en bedre praksis. Lise Barsøe har over 30 års erfaring med veiledning. I tillegg har hun bred erfaring med hva som kan utfordre i barnehager. Hun har også skrevet boka Personalutvikling gjennom veiledning i barnehagen


Veiledningen vil som regel bli gjennomført via teams. Lise er svært fleksibel både med tanke på tidspunkt for gjennomføring.
Veiledning gir ingen raske fasitsvar med kan bidra til å åpne for nye perspektiver.


Når du får hjelp fra en dyktig veileder, vil du oppleve hvordan du selv finner fram til de gode løsningene.

Veiledning gir ikke raske fasitsvar på utfordringene fordi de raske svarene som skal passe de utfordringene som kan ligne hverandre, ikke fins. Vårt fag handler om å legge til rette for barns vekst og utvikling, og løsningene er alltid helt avhengige av de unike forutsetningene som gjelder akkurat i denne situasjonen.Veiledning kan bidra med:

  • Å få en dypere forståelse av hva akkurat denne utfordringen dreier seg om. Vi har lett for å konkludere for raskt, noe som gjør det vanskelig å finne de gode tiltakene.

  • Å vurdere hvilke(t) tiltak som vil være det som tjener saken best.

  • Å vurdere om de voksne har den kompetansen som er nødvendig, eller hvordan ny kompetanse kan bygges opp.

  • Å lage en konkret handlingsplan, inkludert hvordan tiltakene skal vurderes.


I en veiledningssamtale vil veilederens viktigste oppgave være å stille de spørsmålene som får frem de ulike perspektivene eller sidene ved det som utfordrer og hvilke tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen. God veiledning kan også legge til rette for at personalet får bedret sin generelle problemløsningsevne.


Lise har også skrevet :

· Ville og stille barn i barnehagen – veier ut av låste atferdsmønstre

· Barnehagelæreren som leder – å lede voksne i arbeid med barn


Du kan kontakte Lise direkte på e-post post@lisebarsoe.no eller på telefonnummer: 926 96 560


Prisen på en pakke er 3000,- for tre veiledningstimer.


Comentarios


bottom of page