top of page

Velkommen til Webinar med Lars Grimstad

Få med deg webinaret der Lars Grimstad blant annet snakker om God ledelse i barnehagen - og om tilbakemeldingskultur. Den 23 august kommer Lars tilbake til Barnehagekanalen og skal snakke om god ledelse i barnehagen.


Lars er utdannet førskolelærer og har en master i organisasjon og ledelse fra NTNU.

Han har jobbet i over 20 år i barnehagesektoren, som pedagogiske leder, styrer, seksjonsleder og regionleder.

Han har holdt lederopplæring og diverse kurs på alle nivåer for barnehagesektoren i over 10 år, og har et brennende hjerte for at lederne skal sørge for at barna får den kvaliteten på barnehagetilbudet de har krav på.


Lars er veldig opptatt av at ledere må jobbe systematisk og målrettet mot mål, men gjennom mennesker for å lykkes med det.

Et av de viktigste verktøyene en leder har er å sette tydelige mål og gi konkrete tilbakemeldinger når ansatte presterer i tråd med eller ikke følger opp.

Varme, tydelige ledere med glimt i øyet, humor i hjertet og en stor porsjon menneskelig teft har gode forutsetninger til å få alle ansatte til å jobbe sammen.


Benytt anledningen og få med deg dette webinaret vårt den 23. august 2021.


Lars driver også firmaet Bedriftsdoktoren - og han tilbyr kursrekker og opplæring til barnehager og kommuner!Velkommen til oss i Barnehagekanalen!

Opmerkingen


bottom of page