top of page

Velkommen til barnehage-webinar 1. november kl.17.15

Lise Barsøe og Kari Pape snakker sammen om:


Utviklingen av god psykisk helse starter i barnehagen! De ansatte er sammen med foreldrene helt avgjørende for barnas utvikling av ansvarlighet, selvstendighet, mot og omsorgsevne.Hvordan kan vi i barnehagen bidra til at barn utvikler god omsorgsevne, empati og robusthet?


コメント


bottom of page