top of page

Barnehagekanalens Julekalender - Vi har trukket tre vinnere i dag


Her er de tre barnehagene som vil få tilsendt hver sin bok:


Nissenskogen Barnehage

Resvik Barnehage

Sandbakken Barnehage
Terje Melaas

Boka er en vitamininnsprøyting om lekens verdi og den voksnes rolle.


· Pris: kr 339

· Antall sider: 109

· ISBN:9788244622899

· Utgave: 1

· Utgitt: 2016

Kan det by på utfordringer å være sammen med barn når de leker? Hvordan vurderer du at barna har det bra, og at de inkluderes i gode læringsmiljøer når de leker tilsynelatende fritt?

Forfatter Terje Melaas formidler lekens verdi med glede, varme og tydelighet, slik at du får lyst til å samarbeide om det viktige lekeuniverset. Han kan kunsten å få hver eneste ansatt til å føle seg viktig og betydningsfull, like mye som han nådeløst krever lekens plass. Boka gir en god grunnkompetanse til hvordan du kan støtte, verne og videreutvikle lek.

Med kunnskap og innlevelse trollbinder Melaas både barnehageansatte og studenter, og boka vil garantert gi deg mange aha-opplevelser.

Denne boka er spesialskrevet for deg som er assistent eller pedagogisk medarbeider, men kan med fordel leses av alle med interesse for lek i barnehagen!


Veier ut av låste atferdsmønstre


Lise Barsøe

Denne boken handler om de barna som aldri ser ut til å finne roen, de som lar egen frustrasjon gå ut over andre, og de som er for stille og innadvendte og som dermed ikke får tatt del i barnehagens sosiale liv.


· Pris: kr 380

· Antall sider: 227

· ISBN:9788244620437

· Utgave: 1

· Utgitt: 2010

Noen barn har en atferd som utfordrer eller uroer de voksne, og som ikke er hensiktsmessig for dem selv. Uhensiktsmessig atferd kan hemme læring, hindre positiv samhandling med andre og gi en opplevelse av ikke å høre til. Derfor trenger barna konkret tilrettelegging, hjelp og omtanke for at de skal kunne ha det optimalt i barnehagen.


Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen


Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øiestad

Tilknytningen til foreldrene danner den viktigste rammen rundt barns utvikling. Men du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for mange.


· Pris: kr 379

· Antall sider: 133

· ISBN:9788244621878

· Utgave: 1

· Utgitt: 2013

Denne boka viser hvordan Trygghetssirkelen kan danne utgangspunkt for omsorg i barnehagen. Forfatterne gir en grundig innføring i modellen, og viser hvordan Trygghetssirkelen kan hjelpe oss til å forstå at barns gryende selvstendighet og læring faktisk hviler helt på retten til å være avhengig av voksne. Forfatterne viser også, med Trygghetssirkelen som basis, hvordan de voksne i barnehagen kan øke sin bevissthet om barns behov og skape trygghet, vise godhet, regulere barns følelser og hjelpe til i lek og vennskap.


Comments


bottom of page