Mon, Oct 18 | Webinar via teams

Tid og rom for lek

Leken i fokus
Registreringen er lukket
Tid og rom for lek

Tid og sted

Oct 18, 5:15 PM – 6:15 PM
Webinar via teams

Om arrangementet

Dette er det første av flere kurs om lek, med Kari Pape. Det fokuseres på betydningen av lek og lekens plass i barnehagens pedagogiske praksis. Stikkord er: Tid til lek - rom for lek - rammer og regi. Opplever barna at leken er høyt nok  prioritert? Opplever de at de gjennom leken får tid til virkelig fordypning? Eller preges barnehagedagen av avbrudd og venting? Hvordan kan vi skape en barnehage der leken får stå i fokus og der hverdagen bygges opp rundt barnas lek?

Billetter
Pris
Antall
Total
  • Lek
    0 kr
    0 kr
    0
    0 kr
Total0 kr

Dele dette arrangementet