top of page

ons. 09. juni

|

Webinar

Kurs for barnehageansatte

Lars Grimstad kommer til Barnehagekanalen - Lars snakker om god ledelse og tilbakemeldingskultur

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Kurs for barnehageansatte
Kurs for barnehageansatte

Tid og sted

09. juni 2021, 17:15 – 18:15

Webinar

Gjester

Om arrangementet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQxMWM1ZmEtYzNjZS00ZTRhLTllZmYtOTBjNGRhNzdjZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b514e10-be3e-4547-b087-7ac4ae0ed367%22%2c%22Oid%22%3a%221b856fe4-52c9-48d0-a6bd-0000949c6410%22%7d

Medlemskapstilbud
Kjøp et medlemskap og få 100 % rabatt på dette arrangementet i kassen

Billetter

  • Barnehagekurs

    Kurset er gratis for medlemmer på Barnehagekanalen

    kr 0,00
    Salget ble avsluttet

Total

kr 0,00

Dele dette arrangementet

bottom of page