Wed, Jun 09 | Webinar

Kurs for barnehageansatte

Lars Grimstad kommer til Barnehagekanalen - Lars snakker om god ledelse og tilbakemeldingskultur
Registreringen er lukket
Kurs for barnehageansatte

Tid og sted

Jun 09, 5:15 PM – 6:15 PM
Webinar

Om arrangementet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQxMWM1ZmEtYzNjZS00ZTRhLTllZmYtOTBjNGRhNzdjZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b514e10-be3e-4547-b087-7ac4ae0ed367%22%2c%22Oid%22%3a%221b856fe4-52c9-48d0-a6bd-0000949c6410%22%7d

Billetter
Pris
Antall
Total
  • Barnehagekurs
    0 kr
    0 kr
    0
    0 kr
Total0 kr

Dele dette arrangementet