top of page

tir. 07. sep.

|

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1

"Fra kroppen til toppen!" - Fysisk aktivitet og helse i barnehagen

Et kurs for alle som arbeider i barnehagen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQwYTg5MGUtNDRkZC00NzU5LWJmZDktMzNhZTU3ZDkwODBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b514e10-be3e-4547-b087-7ac4ae0ed367%22%2c%22Oid%22%3a%221b856fe4-52c9-48d0-a6bd-0000949c6410%22%7d

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
"Fra kroppen til toppen!" - Fysisk aktivitet og helse i barnehagen
"Fra kroppen til toppen!" - Fysisk aktivitet og helse i barnehagen

Tid og sted

07. sep. 2021, 17:15 – 18:15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1

Billetter

  • Foreldrekurs

    kr 200,00
    +Tjenestegebyr på kr 5,00
    Salget ble avsluttet

Total

kr 0,00

Dele dette arrangementet

bottom of page