Tue, Sep 07 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1

"Fra kroppen til toppen!" - Fysisk aktivitet og helse i barnehagen

Et kurs for alle som arbeider i barnehagen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQwYTg5MGUtNDRkZC00NzU5LWJmZDktMzNhZTU3ZDkwODBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b514e10-be3e-4547-b087-7ac4ae0ed367%22%2c%22Oid%22%3a%221b856fe4-52c9-48d0-a6bd-0000949c6410%22%7d
Registreringen er lukket
"Fra kroppen til toppen!" - Fysisk aktivitet og helse i barnehagen

Tid og sted

Sep 07, 5:15 PM – 6:15 PM
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1
Billetter
Pris
Antall
Total
 • Foreldrekurs
  200 kr
  +5 kr tjenestegebyr
  200 kr
  +5 kr tjenestegebyr
  0
  0 kr
Total0 kr

Dele dette arrangementet