Søk

Når barnet ditt sier; "I dag har jeg bare lekt!"

Les gjerne fortellingen om barna som reiser til månen med et kjøkkenbord først!


Har du noen gang spurt barnet ditt: "Hva har du gjort i barnehagen i dag da?"

Har du kanskje fått svaret "Nei, i dag har jeg bare lekt!"


Da skal du vite at de sannsynligvis har hatt en god dag. I tillegg er det grunn til å tro at de også har:


 1. Hatt det gøy og opplevd glede og mestring

 2. Brukt sin fantasi og kreativitet

 3. Forhandlet om roller og posisjoner

 4. Øvet på å se en sak fra flere synsvinkler

 5. Brukt matematiske begreper

 6. Brukt hele kroppen sin

 7. Øvet på motoriske ferdigheter

 8. Tatt hensyn til andre

 9. Øvet seg på å håndtere konflikter og uenigheter

 10. Øvet seg på impulskontroll

 11. Ventet på tur - øvet på turtaking

 12. Tatt initiativ og uttrykt egne ønsker

 13. Lyttet til andres forslag

 14. Utviklet sine kommunikative evner


I fortellingen "kunsten å reise til månen med et kjøkkenbord!" møter vi en gruppe barn i fire - fem - årsalder, som legger ut på en eventyrlig reise. Disse barna har en felles forståelse for at "dette er noe vi gjør på liksom!" De har alle knekket lekekoden. Barn som leker, har evnen til å forestille seg hvordan det vil være å reise på ordentlig og de går helt opp i leken og "mister seg selv!" Samtidig er de i stand til å gå ut og inn av leken, når dette er nødvendig.


Barn som leker får tilgang på en rekke erfaringer, som er viktig for deres trivsel og læring. Mens barn som står utenfor leken, mister disse viktige erfaringene.Forskning viser (I. Lund m.flere 2015, 2020) at det er tre kjennetegn ved barn som ofte står utenfor fellesskapet:

1) de mangler lekekompetanse

2) de har mangelfullt utviklet språk og kommunikasjonsferdigheter

3) de defineres negativt av de voksne i barnehagen


Så neste gang du hører barnet ditt svare "jeg har bare lekt!" ja da håper jeg du svarer; "Å, så bra - det har jeg lyst til å høre mer om!"


Samtidig håper jeg at du som forelder tar det på alvor hvis barnet ditt gir uttrykk for at det ikke har noen å leke med. Snakk med barnehagen om hvordan dere sammen kan hjelpe barnet og styrke den viktigste kompetansen i et barns liv!