top of page

Vi må passe på hvilke stemninger vi smitter barna våre med!

Det er umulig å ikke la seg påvirke av det som skjer i Ukraina akkurat nå. Samtidig er det viktig at vi har noen klare tanker om hva våre følelser og sinns-stemninger kan gjøre med barn - og med deres opplevelse av trygghet. Husk å skru av T.V.en når barna er tilstede!


Røde kors har laget et materiell som dere gjerne må ta en titt på -og kanskje er punkt nummer 3 det aller viktigste. At vi tar utgangspunkt i barnas alder og modenhet. I tillegg bør vi ta hensyn til barnas ønsker og behov.


Da kan vi stille 3 grunnleggende spørsmål:


1. Hva har barnet forutsetninger for å forstå?

2. Hva har barnet behov for å vite?

3. Hva ønsker barnet svar på?


Les gjerne innlegget vårt inne på Foreldrekanalen.com og Barnehagekanalen: "Små barns ønske om å hjelpe"


Det er viktig at vi i møtet med barn i barnehagealder, husker at de tenker veldig konkret. Evnen til abstrakt tenkning utvikles ikke før i 9-11 års alderen. Dette må vi ta hensyn til når vi snakker med barn om vanskelige ting.


Så vil jeg gjerne minne dere om tre viktige faktorer dere bør tenke gjennom:


Hva kan barn bruke vår utrygghet til – annet enn til selv å føle utrygghet?

Hva kan barn bruke vår maktesløshet til – annet enn til selv å føle maktesløshet?

Hva kan barn bruke vår frykt til – annet enn til selv å føle frykt?


Vi må derfor gjøre alt som står i vår makt for å skape en stemning av trygghet.


Vi tror at barn - i likhet med oss voksne opplever stor glede ved å kjenne at de kan gjøre noe godt for andre. Derfor tenker jeg at dette bør være barnehagenes og foreldrenes fokus i denne fryktelige situasjonen:


"Hva kan vi gjøre sammen for å hjelpe andre som har det vanskelig?"


Kanskje kan foreldre og barnehage gå sammen om å lage et arrangement der de samler inn penger. Barn kan bake, lage en utstilling eller liknende. Her er barnehagene så gode - at jeg tror ikke det er nødvendig med flere forslag.


Det viktigste er at opplevelsen av maktesløshet kan byttes ut med opplevelsen av å være til hjelp!


Comments


bottom of page