top of page

Vi ønsker alle foreldre velkommen til Foreldrekanalens webinar 1. november fra kl.19.00

Foredragsholdere: Lise Barsøe og Kari Pape

Du finner lenken her:Trygg - robust og hensynsfull


La oss hjelpe deg å skape tryggheten barn er avhengig av. Hvis barn skal utvikle trygghet og robusthet, har de behov for å prøve seg på nye utfordringer. Slik vil området de opplever mestring på, stadig utvides. Barn har godt av å være stolte over egne prestasjoner. Nysgjerrigheten deres må holdes levende med støtte fra kloke ansatte. Barn trenger å erfare alle typer av følelser, både glede, fryd og spenning og det litt skumle, triste, frustrerende og irriterende! Barna trenger trøst når verden går dem imot, men det er viktig at de også får trening i å bli både skuffet og frustrerte. Bare slik kan de utvikle nødvendig robusthet.

Comments


bottom of page