top of page

Vi åpner to luker i julekalenderen vår

Vi har trukket ut ett medlem på Foreldrekanalen og ett medlem på Barnehagekanalen denne helgen. I luken finner vi en nydelig bok, skrevet av Signy Marie Kværneng Stoltenberg:Barn, litteratur og livsmestring

Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling


Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

Denne boka kaster lys over de utviklingspsykologiske mulighetene som finnes i barnets møte med skjønnlitteraturen. Det dreier seg om mulighet for både innsikt og utsikt.

Skjønnlitteraturen gir barnet mulighet til å bli bedre kjent med egne tanker og følelser. Den kan gi næring til og utvide de fortellingene barnet bærer om seg selv. Og den lar barnet få øye på andres livshistorier. Den utfordrer til å tøye forestillingsevnen og er egnet til å utvikle empati. Boka kan dessuten gjerne leses som et innspill til arbeidet med temaene livsmestring og demokratiforståelse i barnehager og skoler.


· Pris: kr 450

· Antall sider: 218

· ISBN:9788244622233

· Utgave: 1

· Utgitt: 2020


Vinnerne er:

Barnehagekanalen: Skogkanten barnehage

Foreldrekanalen: Helene Skaudal


Dere vil få boka tilsendt i posten!

Comments


bottom of page