top of page

Velkommen til webinaret "Alle skal med!" onsdag 2. juni klokka 20.00 - klikk på linken og bli med!
Denne gangen ønsker vi å samle foreldre og barnehagefolk til et felles webinar om lek og inkludering, og om voksnes rolle i arbeidet med å forebygge utestengelse og mobbing.


Kari Pape og Mari Aurmo Weldingh snakker sammen om: Hva menes med mobbing i barnehagen? Og hva kan vi gjøre for å forebygge?

  1. Hvorfor er de voksnes rolle så avgjørende i arbeidet med å inkludere alle barn i fellesskapet?

  2. Hvordan kan foreldre og barnehage lykkes sammen - i arbeidet med å skape et miljø som rommer alle barn - uansett barnas forutsetninger?

  3. Altfor mange barn strever på utsiden av fellesskapet. Så mange som mellom 8 og 12% av barn i norske barnehager, viser forskning. (Lund m.fl. 2015). De forteller blant annet at de ikke får lov til å være med å leke.Vi håper dere setter av en time til et viktig tema!Kari Pape og Mari Aurmo Weldingh

Comments


bottom of page