top of page

Sommerhilsen og oversikt over Høstens webinarer

Da er sommeren godt i gang og mange har kanskje startet ferien sin allerede! Vi ønsker dere alle en riktig fin sommer og ser fram til å møte dere igjen på Barnehagekanalen i august!


Her finner dere en oversikt over datoer for høstens webinarer. Mer detaljer om

innhold kommer i begynnelsen av august!


14. august klokka 16.00 - 18.00 - Kurs for barnehagelærere og pedagogiske ledere Kursholder: Kari Pape

Kurset tar for seg sammenhengen mellom pedagogikk og didaktikk. Kurset tar utgangspunkt i en helhetlig pedagogisk/didaktisk modell. Mål for dette kurset er å gi barnehagelærere verktøy de kan bruke i utviklingen av en helhet tenkning rundt det pedagogiske arbeidet i barnehagen - fra plan til praksis.


04. september 17.15 - 18.15 - Hvordan møter vi foreldrenes krav? Hva er forskjellen på "kravstore" foreldre og foreldre som stiller krav?

Kursholder: Lise Barsøe og Kari Pape

I dette kurset vil vi vektlegge samarbeidet med foreldrene. Vår opplevelse er at mange foreldre stiller stadig flere krav til ansatte i barnehagen. Hvordan møter vi foreldrene som fagpersoner, med spesialkompetanse knyttet til barns utvikling og læring? Hvordan skiller vi mellom rimelige og urimelige krav?

Mål for dette kurset er å gi dere noen verktøy dere kan bruke for å utvikle et trygt og godt samarbeid med foreldre, basert på en felles forståelse om "det beste for alle barna i gruppa!"


16. oktober 17.15 - 18.15 - Hvordan står det til med leken? Hva vet vi om leken i egen barnehage? Hvordan kan du skaffe deg mer kunnskap om dette? Verktøy og metoder for kartlegging av lek i egen barnehage. Vi kommer tilbake med utfyllende informasjon i august.


06. november 17.15 - 18.15 - Lek og sosial kompetanse! Sammenhengen mellom barns deltakelse i lek og utvikling av sosial kompetanse vil være hovedtema for dette kurset. Vi kommer tilbake med utfyllende informasjon i august.


04. desember 17.15 - 18.15 - Innhold ikke bestemt


Vi sees på Barnehagekanalen i august!

bottom of page