Søk

Skap en god start på resten av barnets liv - August er tiden for tilvenning!

En god tilvenning starter med trygghet og tillit mellom foreldre og ansatte. I denne artikkelen fokuserer jeg på hva dere som foreldre bør tenke over disse viktige dagene da barn, foreldre og ansatte skal lære hverandre å kjenne!


August er kanskje den viktigste måneden i året for mange barnehagebarn, deres foreldre og de som arbeider i barnehagen.
I august legges grunnlaget for et samarbeid som vil få avgjørende betydning for barns liv! Samarbeidet mellom foreldre og barnehage.

Nå legges grunnlaget for de relasjonene som skal bygges over tid og som skal være med å prege barnets liv og familiens liv! Et godt samarbeid mellom barnehagen og barnas foreldre er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med å gi barna en god start i livet. Dersom du ikke har tillit til barnehagens ansatte vil dette kunne gå på bekostning av barnas trivsel og trygghet.


Barnehagen vil være det stedet der barna tilbringer store deler av sin tid, de neste årene - fram til skolestart.


Sammen med dere foreldre skal barnehagen skape rom for hvert enkelt barn og for fellesskapet. Sammen med dere foreldre arbeider barnehagen for å gi hvert enkelt barn gode dager i trygge, utviklende omgivelser.


Sammen skal dere strekke dere mot det samme målet:


Alle barn skal oppleve trygghet, mestring, utfordringer og glede i et inkluderende fellesskap. Sammen skal vi skape det beste utgangspunktet for en god barndom.


Alle foreldre er selvfølgelig mest opptatt av egne barn - alt annet ville være rart. Når du tenker at "bare mitt barn har det bra - har jeg det bra!" Da skal du vite at ditt barn har det best når alle barna i gruppa har det bra!


Med andre ord - foreldre som ønsker det beste for sitt barn - bør være opptatt av hele fellesskapet!


Sett deg et mål om å lære navnet til de andre barna på avdelingen i løpet av tilvenningsperioden!


Det første møtet - hva er viktig

Trygghet og tillit må skapes og vedlikeholdes. Du kan bidra til at dette etableres. Da er det viktig at du er:

Tilstede (legg bort mobilen)

Nysgjerrig og interessert

Undrende og åpen


Som barnets nærmeste omsorgsperson bør du være som en "trygg havn". Barnet kan alltid komme til deg og søke trygghet - og barnet kan forlate deg og oppsøke alt det nye - hele tiden med en visshet om at de kan komme tilbake til din trygge havn!


Her noen sentrale spørsmål knyttet til tilvenningen:


 • Hvordan skal tilvenningen foregå. Viktig å notere mest mulig rundt dette. For den dagen dere starter opp for fullt, er det ofte ganske mye som skjer samtidig, og de ansatte vil da ha mest mulig fokus på barna, så det er ikke det beste tidspunktet for 100 spørsmål!

 • Hvordan ønsker barnehagen at du/dere skal forholde dere under tilvennings-perioden

 • Spør hvilke forventninger barnehagen har til dere som foreldre.


Fortell de ansatte i barnehagen om:


 • Hva som er det aller viktigste for dere foreldre med tanke på barnets opphold i barnehagen?

 • Hvilke forventninger dere har til denne barnehagen?

 • Hvilke tanker har dere om barnehagens innhold.

 • Hva dere noen tanker om hva som bør vektlegges i barnehagens planer?

 • Har dere spesielle ønsker knyttet til barnehagens årsplan?

 • Hva tenker dere at dere kan bidra med i barnehagen?

 • Annet som dere mener at barnehagen bør ha kjennskap til?

 • Tenk at det er viktig for barnehagen å vite mest mulig om barnets rytme og hvordan livet har vært så langt! Da er det mye lettere å forstå!


Det er viktig at møtet mellom foreldre og personalet i barnehagen ikke blir et møte mellom en servicebedrift og dens brukere, men et møte mellom to parter som arbeidet sammen om et felles prosjekt; å gi barna en best mulig barndom og ruste dem på best mulig måte til å møte utfordringer i egen hverdag.


Ønsker du flere gode råd fra fagfolk? Bli medlem av foreldrekanalen!

https://www.foreldrekanalen.com/medlemskap