top of page

Oversikt over vårens webinarer

Våren 2023 har vi gleden av å tilby to kursrekker gjennom våre webinarer. Vi har våre faste månedlige kurs, rettet mot hele personalgruppa. Tema: Lek og inkludering - medvirkning og danning.


I tillegg vil vi denne våren tilby dere en kurs-rekke for pedagogiske ledere og styrere, med fokus på LEDELSE.


Her er en oversikt over personalwebinarene:


27. februar klokka 17.15 "Lek og inkludering" Kari Pape

Merk deg at datoen er endret fra 6. mars

Hva gjør vi når vi oppdager at enkelte barn strever på utsiden av det lekende fellesskapet? Jakten på de opprettholdende faktorene! Hva hemmer og hva fremmer barns mulighet til deltakelse!

20. mars klokka 17.15 "Inkludering i barnegruppa" Kari Pape og Lise Barsøe

Vi tar for oss de tre paragrafene 41, 42 og 43 - våre forpliktelser i møtet med barna for å skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø som inkluderer alle!


17. april klokka 17.15 "Ville og stille barn i barnehagen" Lise Barsøe

Lise tar utgangspunkt i boka med samme navn og kommer med gode forslag til hvordan dere kan arbeide for å inkludere alle barn.22. mai klokka 17.15 "Barns medvirkning" Kari Pape og Lise Barsøe

I rammeplanen står det: Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer. (side 21)


Hvordan gjør vi det?


Kursrekke for ledere

I januar hadde vi besøk av Lars Grimstad. Han snakket om leders ansvar i forhold til målrettet arbeid. Det å ha en klar retning i arbeidet og å få alle med i samme retning.


Vi følger opp med 4 webinarer for pedagogiske ledere og styrere denne våren!


Her er datoer og tittel og klokkeslett: 16.30 til 18.00


7. mars: Fokus på deg som leder: Prioritering og egenledelse

27. mars: Å ta vare på sine medarbeidere

24. april: Å oppnå resultater gjennom andre

15. mai: Tydelig ledelse og konflikthåndtering


Du kan lese mer om innholdet under fanen Webinarer: https://www.foreldrekanalen.com/webinar-1


Comments


bottom of page