top of page

Kjære alle slitne og frustrerte barnehagefolk!


Hver dag er jeg i kontakt med barnehagefolk rundt i hele Norge. Flotte, engasjerte fagfolk som gir alt i jobben sin hver eneste dag. Nå opplever jeg at mange av dem nærmer seg en smertegrense for hva de klarer å stå i. Når folk spør meg hvordan det er å være tilbake på hjemmekontor tenker jeg at det ville være direkte umusikalsk av meg å klage. Jeg sitter trygt og godt på min egen stuestol, foran min egen pc.


Dere skal vite at jeg er klar over alt jeg slipper å forholde meg til her jeg sitter, som for eksempel:


Jeg slipper å prøve å snekre sammen dagen for de som skal møte foreldre, informere dem om dagens situasjon, samt fortelle noen at "dere må nok dessverre gå hjem igjen!"


Jeg slipper å bruke dagene mine på å lete etter vikarer som ikke finnes?


Jeg slipper å fortelle mine medarbeidere at de må dele barna i små grupper, når jeg samtidig vet at det ikke finnes voksne som kan være tilstede i de små gruppene sammen med barna.


Jeg slipper å stå på avdeling, omgitt av barn som jeg er glad i og som sårt trenger et fang, og lure på om det er trygt å gi dem et fang og en klem.


Jeg slipper å sitte hjemme og lure på hvordan de andre i barnehagen har det i dag - når jeg selv er satt i karantene, og det nesten ikke er flere ansatte igjen på jobb.


Dere skal vite at dere har min fulle respekt.


Her i Barnehagekanalen har vi lagt oss lavt i desember - vi vet at dere ikke har tid til å arbeide med kompetansehevende tiltak akkurat nå. Vi har derfor valgt å "plage" dere minst mulig med e-poster og annet.


Samtidig har vi hver dag trukket ut en av våre medlemsbarnehager som får tilsendt en fagbok i posten. Dere får følge med fram til julaften og se om dere er blant de heldige vinnerne.


Håper dette oppleves som en hyggelig overraskelse.


Dagens vinner er Lillehammer idrettsbarnehage og dere har vunnet følgende bok:


Forebyggende arbeid i barnehagen - Samspill og tilknytning

Kari Killén


Hva er tilknytning? Hvilke konsekvenser kan kunnskap om tilknytning og tidlig samspill ha for barnehagens praksis? Hvordan formidler barnet at det har det vanskelig? Hva er omsorgssvikt?

Det er for første gang satt et krav i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver om at personalet skal ha bevissthet om og kompetanse til å oppdage og forebygge omsorgssvikt og overgrep. Denne boken gir et kunnskapsgrunnlag for å møte dette kravet. Kompetansen bidrar til at de ansatte på best mulig måte kan se og støtte barna det gjelder, og dermed forebygge virkningene av belastende livssituasjoner - enten det dreier seg om forbigående problemer eller vansker av mer alvorlig og varig karakter.

Barnehagen er den viktigste forebyggende arena i et barns liv da svært mange barn tilbringer en stor del av sin hverdag her. Barnehageansatte blir dermed viktige tilknytningspersoner som barna kan utforske verden fra, søke trøst hos og få hjelp til å regulere følelsene sine i stressede situasjoner. De ansattes kompetanse er derfor av avgjørende betydning for barnets følelsesmessige, kognitive og sosiale utvikling.

· Pris: kr 398

· Antall sider: 251

· ISBN:9788244623391

· Utgave: 2

· Utgitt: 2017


Comments


bottom of page