top of page

Ingen kan gjøre alt - men alle kan gjøre noe og sammen kan vi få til mer!

I forbindelse med et foredrag i en av landets mange kommuner, knyttet til det å skape foreldrenettverk, ønsker jeg å dele noen tanker med dere foreldre! Her er det første innlegget! kanskje kan dere bruke det som utgangspunkt for et foreldemøte!


Å skape inkluderende fellesskap

Foreldrenettverk i barnehagen


Mange foreldre har gjort seg den erfaringen at det å bygge gode nettverk allerede i barnehagen kan være en svært viktig prioritering. Vi vet i dag (det finnes mye forskning på dette området) at noe av det aller viktigste for barns trivsel, utvikling og læring er opplevelsen av trygghet og tilhørighet. Som foreldre er det vel lite som opptar oss mer enn at barna våre skal trives, utvikle seg og lære?


At tryggheten er noe vi skaper sammen og at samspillet mellom foreldene og barnehagen er avgjørende, har nok de fleste tenkt over. Men har du noen gang tenkt over hvor viktig du som forelder er i arbeidet med å skape inkluderende fellesskap?


Mange foreldre stiller opp, deltar og engasjerer seg i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø rundt barna. Men det er alltid noen foreldre som glimrer med sitt fravær! Vi legger ofte merke til dette fraværet og det er fort gjort å dømme! Men vi vet jo ikke årsaken til at disse foreldrene ikke er like aktive og tilstede. Noen har kanskje en livssituasjon som gjør det vanskelig å delta, mens andre kanskje har dårlig erfaring fra sosiale sammenkomster og velger å holde seg borte.


I stedet for å dømme - bør vi kanskje finne fram rausheten i oss selv. Vi trenger jo strengt tatt ikke å vite hva som er grunnen - det vi trenger å tenke over er at barna ikke har valgt sin egen livssituasjon.


Derfor må vi som foreldre skape nettverk som favner alle - også de barna som kanskje ikke "har valgt sine foreldre med den største omhu!"


Det er fotballkamp og foreldrene har stilt tidlig opp denne dagen. De er ansvarlige for arrangementet. Kaffe, kaker, vafler er på plass - det skal selges til inntekt for klubben. Så er kampen i gang og to mødre står og snakker sammen. Den ene sier: "Jeg har tenkt på det med Jens, hans foreldre er jo aldri med på noe av det som skjer." Den andre moren ser spørrende ut.


"Jo -men egentlig blir det jo helt feil at Jens er med på dette fotballaget. Hele dette laget baserer seg på foreldrenes medvirkning og da blir det jo helt feil når noen foreldre ikke bidrar i det hele tatt."


Da sier den andre moren; "Ja, så du tenker at vi skal kaste Jens ut av laget, siden han var så utrolig lite smart da han valgte sin familie og sine foreldre?"


Den første av mødrene ser forskrekket ut og sier "jeg syns bare at det blir feil!" Til dette svarte den andre; "Ja la oss kaste han ut i dag. Så kan vi møtes her når disse ungene er 16 år . Så kan vi diskutere om det var et klokt valg! For min erfaring er at barn som stenges ute av fellesskapet fort kan slå tilbake - naturlig nok - og da kan det jo gå utover våre barn også!


Det den ene moren ikke visste var at Jens hadde en sterkt funksjonshemmet bror. Broren tok alt foreldrene hadde av kapasitet. For Jens var fotballen redningsplanken - friminuttet i livet.


Hvis alle foreldre kunne tenke seg å bidra litt ekstra - ville det være mye enklere å inkludere alle barn i fellesskapet og på sikt vil dette skape et bedre oppvekstmiljø for alle barn!


Utfordring nummer 1

Hva kan jeg gjøre for å bidra til et inkluderende fellesskap?Comments


bottom of page