top of page

Gladnyhet - Vi har fått Lise Barsøe med på laget!

Vi kan med glede fortelle dere at Lise Barsøe nå har blitt en del av Barnehagelkanalen og Foreldrekanalen.


Lise er utdannet lærer og har en master i pedagogikk. Siden 2008 har Lise vært ansatt ved Universitetet i Agder, der hun underviser både ved grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen.


I fem år, som ung lærer, arbeidet Lise spesielt med elever som ikke fant seg så godt til rette på skolen. I denne perioden ble hun særlig opptatt av hvordan disse barna hadde det i barnehagen. Denne interessen resulterte i boka Ville og stille barna https://www.ark.no/boker/Lise-Barsoe-Ville-og-stille-barn-i-barnehagen-9788244620437


Lise har holdt en rekke kurs om dette temaet for fagfolk i barnehage og skole og har også veiledet barnehager og skoler om hvordan de kan legge bedre til rette for disse barna. Dette er et av temaene Lise vil få ansvar for her inne på Barnehagekanalen!


Lise har også hatt svært mange foreldrekurs både i barnehager og skoler. Temaene har dreid seg om hva barna har behov for fra sine foreldre for at de skal utvikle seg godt. Ved forespørsel har Lise også gitt veiledning i familier når noe har vært vanskelig. Hun har også deltatt i samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole.


Lise har i 17 år drevet sitt eget firma og tilbudt kurs og veiledning til både skole og barnehage. I tillegg til temaet som er nevnt ovenfor, har hun jobbet mye med ledelse i barnehage og skole. Hun har skrevet boka Barnehagelæreren som leder! https://www.ark.no/boker/Lise-Barsoe-Barnehagelaereren-som-leder-9788244621090


Ledelse er et av temaene Lise vil få ansvar for inne på Barnehagekanalen!


De siste årene har Lise vært ansatt ved Universitetet i Agder. Hun har hatt ansvaret for å utvikle og drive en videreutdanning for veiledere for nyutdannede over flere år. Hun har også drevet et etterutdanningstilbud for nyutdannede og deres veiledere i mange år.

"Veiledning er en viktig læringsmåte i pedagogiske sammenhenger. Når en får veiledning, kan en reflektere over egne handlemåter og egne verdier. Dette kan bidra til utvikling av egen faglighet og selvstendighet. Fagfolk i barnehagen må være selvstendige og dyktige, for det fins ikke ferdige oppskrifter på å være en god voksen for barn. De må utvikles i hver enkelt situasjon," sier Lise.

Også på dette området har Lises tanker og arbeid resultert i en bok: Personalutvikling gjennom veiledning i barnehagen. https://www.ark.no/boker/Lise-Barsoe-Personalutvikling-gjennom-veiledning-i-b-9788244621748


Veiledning er et av temaene Lise vil få ansvar for inne på Barnehagekanalen!


Lise brenner for at alle barn skal oppleve at de hører til og er inkluderte i barnehage og skole. Dette er det viktigste av alt. Og for at vi skal lykkes med det, må vi utvikle kompetansen til fagfolk og ledere i både i barnehage og skole. Dette vil Lise bidra til gjennom sitt arbeid sammen med oss i Barnehagekanalen. Vi mener at dette vil være et viktig bidrag med tanke på barns livsmestring. Livsmestring er et av temaene der Lise vil bidra på Barnehagekanalen og Foreldrekanalen.


Lises fokusområder her inne på Foreldrekanalen og Barnehagekanalen vil altså være:

  1. Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

  2. Barnehagelærere som ledere

  3. Veiledning - og personalutvikling gjennom veiledning

  4. Livsmestring

Lise vil bidra gjennom artikler, podcaster, kurs og webinarer!


Vi ønsker Lise hjertelig velkommen til Barnehagekanalen

Commenti


bottom of page