top of page

Etterarbeid etter webinar om ledelse: Å lede pedagogisk utviklingsarbeid

Barnehagens styrer har det overordnede pedagogiske ansvaret. Pedagogisk leder har ansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelingen han eller hun er satt til å lede.

Vil du lese mer?

Abonner på foreldrekanalen.com for å fortsette å lese dette eksklusive innlegget.

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page