top of page

Datoer for høstens webinarer

Da er vi klare med datoer for høstens webinarer. Innholdet i webinarene er enda ikke fastsatt, men de vil omhandle temaer som er aktuelle for alle som arbeider i barnehagen. Barndom og oppvekst står i fokus og stikkord for webinarene er; barns utvikling, helhetlig læringssyn, relasjoner, lek og inkludering, voksenrollen, tilbakemeldingskultur og foreldresamarbeid.
Gjennom de siste årene har vi lagt våre faste, månedlige webinar på mandager fra 17.15 - 18.15. Vi fortsetter med dette og håper at så mange som mulig setter av tid til å logge seg på og bli med oss inn i barnehagens hverdagsliv! Vi vet at mange legger sine personalmøter til dette tidspunktet og bruker oss som introduksjon og inspirasjon til faglige refleksjoner.

Her er listen over datoer:


Mandag 19. august klokka 17.15 - 18.15

Mandag 16. september klokka 17.15 - 18.15

Mandag 14. oktober klokka 17.15 - 18.15

Mandag 11. november klokka 17.15 - 18.15

Mandag 9. desember klokka 17.15 - 18.15


Lenken til webinaret deles samme dag inne på Barnehagekanalen og du må være innlogget for å kunne hente lenken.


Vi kommer tilbake med informasjon om tema for de ulike kursene, og dere må gjerne komme med ønsker.


Vil også minne om at dere kan bestille oss som foredragsholdere på foreldremøter og personalmøter i egen barnehage.
Comments


bottom of page