top of page

Barnehagen som helsefremmende arena

Tirsdag 7. september snakket Eli Kaspersen og Mari A. Weldingh om sammenhengen mellom kroppen og toppen!
De fokuserte på følgende viktige temaer:


  • Hvordan kan vi jobbe for å ivareta barnas fysiske og psykiske helse?

  • Samfunnet endrer seg - barndommen endres - hva gjør vi for å møte barns behov i en endret verden?

  • Hva skjer med barns selvoppfatning når presset utenfra øker?

  • Sitter barn for mye stille?

  • Hva skjer med barns selvoppfatning når vi voksne "demper dem" - og gir dem opplevelsen av å være "feil!"

  • Kropp og identitet henger sammen - hvordan kan vi hjelpe barn å bygge robuste selvbilder?


Fikk du ikke med deg webinaret? Mari og Eli kommer til å spille inn en film om dette viktige temaet - så da kan dere se den her inne på Barnehagekanalen!

Comments


bottom of page