top of page

Å være en god leder i motgang.

Lise Barsøe


I tider hvor det er alt for lite folk på jobb og alt for mange oppgaver som skal løses, er det fort gjort å halse av sted uten skikkelig pust, i håp om å rekke litt mer. Men hvor mye tid er det egentlig å spare på å småløpe eller gå veldig fort inne i en barnehage?


Svært lite, vil jeg tro!


Så det er lite positivt å vinne, kanskje er det mer å tape.

Når du beveger deg stresset omkring, påfører du faktisk andre den samme tilstanden av oppjagethet og stress. Og er det noe vi ikke har behov for i dagens situasjon, så er det vel akkurat det.

Ved å møte andre med et smil og lave skuldre, er det helt andre tilstander du påfører omgivelsene dine. Og hvis du i tillegg kan gi en positiv tilbakemelding om noe du opplever, så har du virkelig gjort en innsats for å skape en god stemning.


Og for at du skal være en god leder, er det helt nødvendig at du vet hva som er det aller viktigste, og at du ikke påfører deg selv eller andre stress og dårlig samvittighet med krav og forventninger som det er umulig å innfri i dagens situasjon. Vær realistisk og ikke krev for mye! Og si i fra hvis det blir stilt urealistiske forventninger om hva du skal få til! Vær fornøyd med det som er mulig å realisere i dagens situasjon! Og kos deg med de gode møtene som det faktisk er mulig å få til med store og små hvis du er til stede her og nå!


Spørsmål til ettertanke:


  • Hvilken tilstand utstråler du i hverdagen?

  • Trengs det en justering?

  • Hva kan du gjøre? Er det noen medarbeidere du har glemt å si eller gjøre noe hyggelig med på en stund?

  • I tilfelle, hvem, og hva kan du si/gjøre?


Hva er det hyggeligste som har skjedd på jobb i det siste?

  • Er det noe du kan gjøre, som kan legge til rette for at det blir flere slike episoder?

  • Hva vil du gjøre?


Kommentare


bottom of page