Logo_Original_barnehagekanalen.png
shutterstock_55340929.jpg

Foto: Elena Efimova

Gratis webinar for Barnehagefolk 
01.november

Hvordan kan vi i barnehagen bidra til at  barn utvikler god omsorgsevne, empati og robusthet?

Bli med og hør Lise Barsøes kloka tanker om dette viktige temaet knyttet til livsmestring. klokka 17.15-18.15

Vi gir deg noen gode råd og tips til
hvordan du som foreldre kan...

La oss hjelpe deg å skape tryggheten barn er avhengig av.

Hvis barn skal utvikle trygghet og robusthet, har de behov for å prøve seg på nye utfordringer. Slik vil området de opplever mestring på, stadig utvides. Barn har godt av å være stolte over egne prestasjoner. Nysgjerrigheten deres må holdes levende med støtte fra kloke ansatte.

Barn trenger å erfare alle typer av følelser, både glede, fryd og spenning og det litt skumle, triste, frustrerende og irriterende! Barna trenger trøst når verden går dem imot, men det er viktig at de også får trening i å bli både skuffet og frustrerte. Bare slik kan de utvikle nødvendig robusthet.

Trygge_barn_shutterstock_115992457.jpg

Foto: Max Bukovski

 
Foreldre-råd-tips-shutterstock_244072531.jpg

Foto: Syda Productions

Hva kan vi få ut av dette webinaret?

  • Dere kan få styrket  bevissthet rundt barnehagens arbeid med livsmestring

  • Dere kan få øye på praksisen i egen barnehage og bruke foredraget som et utgangspunkt for videre refleksjon